Categories

АВТОМИВКИ

155 prodotti presenti
Линия Вендинг машини
Микрофибърни кърпи
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕД-ИЗМИВАНЕ
Линия Третиране на отпадъчни води
Линия Третиране на отпадъчни води
Оборудване
КОНЦЕНТРИРАН ДEЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
СПЕЦИАЛНА ТЕЧНОСТ СРЕЩУ ЗЛОВОНИЯ НА ЗАСТОЯЛА ВОДА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕЧНОСТ СРЕЩУ ЛОШИ МИРИЗМИ В УТАЕЧНИ ЯМИ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
БАКТЕРИЦИД СЪДЪРЖАЩ ПОЛИХЕКСАНИД ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Оборудване за автомивки