Categories

линия haccp дезинфекциращи препарати

5 prodotti presenti
КОНЦЕНТРИРАН ДEЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
БАКТЕРИЦИД СЪДЪРЖАЩ ПОЛИХЕКСАНИД ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
НИСКОПЕНЛИВ ДЕЗИНФЕКТАНТЕН ПРЕПАРАТ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЧИСТВАЩ ОСВЕЖИТЕЛ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ