Подпомагане на партньорските фирми за трансформиране на техните автомивки от източник на разходи в източник на печалбаВ настоящата конкурентна среда това се състои главно в подпомагане на мениджмънта за революционизиране на възприемането на класическата автомивка, като тя да не се продава само като елементарно съотношение между инвестирания капитал и полученото качество, a като център, който да подтиква мениджъра да увеличи разликата между разходите и приходите, с възможност за промяна поне на последните (продажни цени, отстъпки) с цел максимизиране на печалбата.

Програмата за развитие е фокусирана върху темата за подхода на обекта, и по-точно: благодарение на директния и постоянен контакт с Оператора, мрежата за продажби на MA-FRA е основният инструмент за привеждане на този метод на работа в действие. Ценността на консултацията от MA-FRA се вижда в способността й успешно да комбинира комуникация, техническа помощ, бизнес развитие и обучение с цел предлагане на ефективни решения. Благодарение на своите експерти, фирма MA-FRA гарантира постоянна дейност по проучване и осъвременяване на върховите решения, като едновременно с това осигурява циркулирането и обмена на информация в международен мащаб. MA-FRA гарантира актуализиране и развитие на различните стратегии посредством периодични срещи със своите звена за продажби - УЧИЛИЩЕ ЗА АВТОМИВКИ - по време на които се представят новите продукти и се илюстрират новите маркетингови стратегии.

Това е само един от аспектите на работата на MA-FRA, която така или иначе предоставя диапазон от консултантски дейности на 360°. Големите петролни компании се обръщат към MA-FRA за извършване на пазарни проучвания за различните съоръжения за миене, които посредством мрежата си от дистрибутори след това внедряват.

За съвместната си работа с основните машиностроителни компании MA-FRA беше подкрепена също така и от компанията Federlavaggi, на която е сред учредителите. Във външния сектор на компанията различните „ниши" на ключовите конструктори са представени по различен начин, което, като резултат на тази работа и на открития и постоянен контакт с MA-FRA, води до обмен на идеи и взаимен растеж, проектиране и развитие на нови технологии.